Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Näyttökuva 2018-11-19 kello 19.16.49.png

Meistä

ARMA

Anti-Racism Media Activist Alliance eli tuttavallisemmin ARMA Alliance on Leonardo Custódion ja Monica Gathuon hanke, joka sai vuonna 2017 kolmivuotisen apurahan Koneen Säätiöltä.

ARMAssa olemme kiinnostuneita tutkimuksesta ja yhteistyöstä mediaa tuottavien toimijoiden kanssa, jotka kohtaavat suoraa tai epäsuoraa rasismia.

ARMAn työskentely koostuu kolmesta pilarista: tiedon vaihdosta (KE), luovasta julkaisusta (CP) ja kansainvälisestä verkostoitumisesta (IN).

 

Viimeisimmät Blogit